Usługi świadczone przez Storservice

Pierwsza konfiguracja

  • Konfiguracja przestrzeni dyskowej (wybór RAID, tworzenie woluminu)

  • Snapshot

  • Konfiguracja sieci

  • Zakładanie kont użytkowników oraz grup

  • Foldery współdzielone

  • Konfiguracja powiadomień

  • Backup